Denne eneboligen hadde vi gleden av å levere stål til.

Arbeidet ble utført for Byggmester Kjell Aarvik