I 2016 så er den gamle Kiwi butikken revet, og vi har deltatt i bygging av den nye.

På dette prosjektet har vi prosjektert, produsert og montert stålkonstruksjoner, Q-dekke og Sandwich-element.

Stål: ca 40tonn

Bilder fra Midtsiden.no

kiwi-haugsneset-2016-img_2248 - Midtsiden.nokiwi-haugsneset-2016-img_1211 - Midtsidenkiwi-haugsneset-2016-img_2244 - Midtsiden